พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนวันครู 2562

teacher day 62 

คณะครูโรงเรียนวัดบางเตย ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562 โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นคนดี สั่งสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถ และเป็นข้าราชการที่ดีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

DSC_1214.JPG DSC_1215.JPG DSC_1216.JPG

DSC_1217.JPG DSC_1218.JPG DSC_1219.JPG

DSC_1220.JPG DSC_1221.JPG DSC_1222.JPG

DSC_1223.JPG DSC_1224.JPG DSC_1225.JPG

DSC_1226.JPG DSC_1227.JPG DSC_1228.JPG

DSC_1229.JPG DSC_1230.JPG DSC_1231.JPG