Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต A Lifelong Learning Society

WATBANGTOEI SC.

โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

Web Link

edu bkk
bmamedia
true
dek eng

แบบทดสอบ

วันอาสาฬหบูชา

arsahabhucha 61 

โรงเรียนวัดบางเตย ร่วมกับสำนักงานเขตบึงกุ่ม สภาวัฒนธรรมเขตบึงกุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมเวียนเทียนและฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์วัดบางเตย


 

Copyright © 2019 Watbangtoei School Rights Reserved.