Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต A Lifelong Learning Society

WATBANGTOEI SC.

โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

hotnewsddd

Web Link

edu bkk
bmamedia
true
dek eng
codingthailand
Scratch

วันอาสาฬหบูชา

arsahabhucha 61 

โรงเรียนวัดบางเตย ร่วมกับสำนักงานเขตบึงกุ่ม สภาวัฒนธรรมเขตบึงกุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมเวียนเทียนและฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์วัดบางเตย


 

Copyright © 2019 Watbangtoei School Rights Reserved.