Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต A Lifelong Learning Society

WATBANGTOEI SC.

โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

Web Link

edu bkk
bmamedia
true
dek eng

แบบทดสอบ

ค่าย STEM ศึกษา ปี 2561

stem 61 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมค่าย STEM ศึกษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการผสมผสานความรู้จากหลายๆ วิชา ตามหลักการของ STEM ศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

Copyright © 2019 Watbangtoei School Rights Reserved.