สัปดาห์วันมาฆบูชา 2563

makabhudha63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ขึ้น โดยคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ อุโบสถวัดบางเตย ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน อีกทั้งยังได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย

DSC_3095.JPG DSC_3097.JPG DSC_3098.JPG

DSC_3099.JPG DSC_3101.JPG DSC_3102.JPG

DSC_3103.JPG DSC_3104.JPG DSC_3105.JPG

DSC_3106.JPG DSC_3107.JPG DSC_3108.JPG

DSC_3109.JPG DSC_3110.JPG DSC_3111.JPG

DSC_3112.JPG DSC_3113.JPG DSC_3114.JPG

DSC_3115.JPG DSC_3116.JPG DSC_3117.JPG

DSC_3121.JPG DSC_3124.JPG DSC_3126.JPG

DSC_3128.JPG DSC_3129.JPG DSC_3131.JPG

DSC_3132.JPG DSC_3137.JPG DSC_3140.JPG

DSC_3142.JPG DSC_3146.JPG DSC_3148.JPG

DSC_3149.JPG DSC_3151.JPG DSC_3157.JPG

DSC_3158.JPG DSC_3160.JPG DSC_3161.JPG

DSC_3162.JPG DSC_3163.JPG DSC_3164.JPG

DSC_3165.JPG DSC_3166.JPG DSC_3167.JPG

DSC_3168.JPG DSC_3169.JPG DSC_3171.JPG

DSC_3172.JPG DSC_3174.JPG DSC_3175.JPG

DSC_3176.JPG DSC_3177.JPG DSC_3178.JPG

DSC_3179.JPG DSC_3180.JPG DSC_3181.JPG

DSC_3182.JPG DSC_3183.JPG DSC_3184.JPG

DSC_3185.JPG DSC_3188.JPG DSC_3189.JPG

DSC_3190.JPG DSC_3193.JPG DSC_3194.JPG

DSC_3198.JPG DSC_3200.JPG DSC_3202.JPG

DSC_3204.JPG DSC_3205.JPG DSC_3206.JPG

DSC_3207.JPG DSC_3210.JPG DSC_3211.JPG

DSC_3212.JPG DSC_3214.JPG DSC_3215.JPG

DSC_3216.JPG DSC_3217.JPG DSC_3220.JPG

DSC_3221.JPG DSC_3222.JPG DSC_3223.JPG

DSC_3225.JPG DSC_3226.JPG DSC_3227.JPG

DSC_3228.JPG DSC_3229.JPG DSC_3231.JPG

DSC_3232.JPG DSC_3233.JPG DSC_3234.JPG

DSC_3236.JPG DSC_3237.JPG DSC_3238.JPG

DSC_3240.JPG DSC_3241.JPG