วันเด็กแห่งชาติ ปี2564

child day63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ย้อนหลัง) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  เพื่อมอบทุนการศึกษาและของขวัญให้แก่เด็กๆ

DSC_2672.JPG DSC_2673.JPG DSC_2674.JPG

DSC_2676.JPG DSC_2680.JPG DSC_2683.JPG

DSC_2685.JPG DSC_2687.JPG DSC_2688.JPG

DSC_2690.JPG DSC_2695.JPG DSC_2699.JPG

DSC_2701.JPG DSC_2702.JPG DSC_2704.JPG

DSC_2728.JPG DSC_2730.JPG DSC_2735.JPG

DSC_2740.JPG DSC_2746.JPG DSC_2747.JPG

DSC_2748.JPG DSC_2749.JPG DSC_2753.JPG

DSC_2754.JPG DSC_2756.JPG DSC_2758.JPG

DSC_2759.JPG DSC_2761.JPG DSC_2763.JPG

DSC_2764.JPG DSC_2767.JPG DSC_2771.JPG

DSC_2775.JPG DSC_2776.JPG DSC_2779.JPG

DSC_2782.JPG DSC_2784.JPG DSC_2786.JPG

DSC_2791.JPG DSC_2793.JPG DSC_2794.JPG

DSC_2797.JPG DSC_2800.JPG DSC_2803.JPG

DSC_2805.JPG DSC_2809.JPG DSC_2812.JPG

DSC_2817.JPG DSC_2818.JPG DSC_2820.JPG

DSC_2822.JPG DSC_2842.JPG DSC_2843.JPG

DSC_2845.JPG DSC_2846.JPG DSC_2847.JPG

DSC_2848.JPG DSC_2849.JPG DSC_2853.JPG

DSC_2858.JPG DSC_2860.JPG DSC_2862.JPG

DSC_2863.JPG DSC_2865.JPG DSC_2867.JPG

DSC_2868.JPG DSC_2869.JPG DSC_2870.JPG

DSC_2872.JPG DSC_2873.JPG DSC_2874.JPG

DSC_2877.JPG DSC_2878.JPG DSC_2887.JPG

DSC_2914.JPG DSC_2915.JPG DSC_2916.JPG

DSC_2917.JPG DSC_2921.JPG DSC_2922.JPG

DSC_2923.JPG DSC_2934.JPG DSC_2935.JPG

DSC_2936.JPG DSC_2937.JPG DSC_2938.JPG

DSC_2939.JPG DSC_2941.JPG DSC_2942.JPG

DSC_2946.JPG DSC_2947.JPG DSC_2949.JPG

DSC_2951.JPG DSC_2954.JPG DSC_2957.JPG

DSC_2960.JPG DSC_2961.JPG DSC_2962.JPG

DSC_2965.JPG DSC_2967.JPG DSC_2968.JPG

DSC_2994.JPG DSC_2997.JPG DSC_2998.JPG

DSC_2999.JPG DSC_3001.JPG DSC_3003.JPG

DSC_3005.JPG DSC_3011.JPG DSC_3016.JPG

DSC_3022.JPG DSC_3027.JPG DSC_3029.JPG

DSC_3030.JPG DSC_3032.JPG DSC_3033.JPG

DSC_3036.JPG DSC_3039.JPG DSC_3065.JPG

DSC_3070.JPG DSC_3071.JPG DSC_3072.JPG

DSC_3078.JPG DSC_3083.JPG DSC_3085.JPG

DSC_3087.JPG DSC_3090.JPG DSC_3091.JPG

DSC_3093.JPG DSC_3096.jpg DSC_3098.jpg